Utbildning Tunga Lyft

Den 14 augusti fick vi hjälp av Tunga Lyft att flytta maskiner i verkstaden för att göra plats åt Tilcon. Vi tog då tillfället i akt att lära oss om hur man ska tänka och agera när man har att göra med så tunga föremål, vilket vi varmt vill tacka Tunga Lyft för! 

Denna kunskap kommer att komma väl till användning de kommande veckorna, då Tilcon gör Manovi sällskap i Torpa och fler maskiner ska sättas på plats.