Egna Produkter

Förutom kundens skräddarsydda produkter, erbjuder vi även de egna patenterade produkterna Ergoreel och Cast Fix.

Cast Fix

Paragrafen är under konstruktion

Ergoreel - Slangupprullare

Serie 1500 Anpassad för slang i dimensionerna 3,8"-1" upp till 40m

Serie 1200 Anpassad för slang i dimensionerna 1/4"-1/2" upp till 18m

Den viktigaste personen

Ergoreels slangupprullare är utvecklade för att göra operatörens arbete lättare och säkrare. Här samverkar funktion och teknik för att ge en mängd säkerhetsdetaljer och tekniska möjligheter som man inte finner på någon annan slangupprullare.

Filosofin är lika enkel som avgörande

Säkerhet och tekniska möjligheter är en del av vår enkla men viktiga filosofi. En slangupprullare som är säker och lätt att använda, används oftare. Resultatet är mindre slang på golvet vilket är hela idén med en slangupprullare.

Filosofi i praktiken

Underhållstekniker uppskattar särskilt en egenskap, att Ergoreels inte har någon fjäder. Därför slipper man arbeta emot fjäderkraft och riskera olyckor vid service och slangbyten. Service som t.ex. slangbyten sker på plats utan nedmontering av upprullaren. Förutom att det sparar tid, är det också säkrare och mer ekonomiskt.

Ibland behövs unik teknik

Ergoreel har tekniska möjligheter som man kommer att ta för givet i framtiden. Elektroniken i Ergoreels gör det möjligt att t.ex. få ner slangen från taket med en enkel knappkontroll. Vill man dessutom fjärrstyra slangens in- och utrullning så är Ergoreels förberett för det. Du kan t.o.m. sätta på eller stänga av media eller ändra tryck. Möjligheterna är i princip enbart begränsade av fantasin.

Lättare att använda

Fjäder: Med en fjäderdriven upprullare blir det tyngre och tyngre ju länga man drar ut slangen. Den höga returkraften innebär risker för belastningsskador. Eftersom det är tungt att arbeta med hög returkraft, drar man sig för att använda upprullaren. Följden blir att slangen är kvar på golvet som säkerhetsrisk.

 

Ergoreels: Slangen är lika lätt att dra ut hela vägen. Returkraften är alltid konstant låg och inom ergonomiskt godkända gränser. Jämfört med en fjäderdriven upprullare behövs bara en femtedel av kraften för att dra ut slangen. Med knapp- eller fjärrstyrning får du t.o.m. motorhjälp ut med slangen.

Säkrare att använda

Fjäder: Tappar du slangen flyger den tillbaka i mycket hög fart, slängande åt alla håll, i värsta fall med ett verktyg i änden. Hastigheten är närmare 10 m/sek och man löper stor risk för skador på personer, maskiner eller annan utrustning i närheten.

 

Ergoreel: slangen rullar alltid in i en lugn och säker takt oavsett vilken längd den har när man tappar den. Om slangen fastnar eller tar emot i något föremål märker elektroniken detta och stänger av motorn. Drar man lätt i slangen så sätter man igång upprullningen igen.

Säkrare att underhålla

Fjäder: En uppspänd fjäder innehåller mycket stora krafter. Det innebär säkerhetsproblem vid service och underhåll. Har man inte släppt fjäderkraften eller spärrat trumman kan trumman frigöras och rotera i mycket hög fart med stor risk för skador. Att hantera ett uppspänt fjäderpaket innebär onödiga risker.

 

Ergoreel: Eftersom Ergoreels inte har någon fjäder innebär detta fler säkerhetsfördelar. Byte av slang och andra serviceingrepp kan göras utan att behöva släppa på fjäderkraft. Det är inte bara säkrare, det innebär också väsentliga tidsbesparingar. Säkrare och effektivare underhåll är viktiga skäl att välja Ergoreel.

Säkerheten sitter inte i CE-märket utan i den unika tekniken

  1. Elektroniskt spärrsystem

Dra ut den slangslängd som behövs och stanna. Så enkelt är det. Man behöver inte leta efter spärrlägen och det finns inga mekaniska delar som för oväsen. En liten indikator på trumman slocknar så fort man är i spärrläge. Tydligt, enkelt och säkert.

  1. Intelligensen sitter i kortet

Det är kretskortet i Ergoreels som styr motorn med hjälp av impulser. Här kan man ställa in start- och stopptider eller ansluta knapp- och fjärrstyrning.

  1. Motor

Ger en konstant, låg och säker inrullningshastighet. Innebär också att mn med elektronikens hjälp kan styra in- och utrullning.

  1. Kapslat kretskort

Förutom det yttre locket så är kretskortet inkapslat för ökat skydd i svåra miljöer. Detta är standard på alla rostfria modeller.

  1. Knappkontroll

Anslut en knappkontroll till kretskortet och styr både in- och utrullning med ett enkelt tryck på knappen. Perfekt om upprullaren skall sitta i taket. Finns också med förinställning där man ställer in hur långt slangen skall rulla ut och trycker sen på knappen. Man arbetar helt utan utrullningsmotstånd.

  1. Fjärrstyrning

Fjärrstyrning blir allt mer efterfrågat. Kan anslutas direkt till kretskortet. Styr flera funktioner som in- och utrullning men också ändring av tryck, media av och på. Placera t.ex. upprullaren i taket och kalla ner slangen.

  1. Slirkoppling

Med en slirkoppling kan man dra ut slangen med konstant och lågt utrullningsmotstånd, det spar motorn då den slirar om motståndet blir för stort.

  1. Rostfri svivel & axel

Svivel och axel är tillverkat i syrafast rostfritt stål för att slippa rost och läckage. Detta innebär mindre underhåll och större driftsäkerhet.