Om Manovi Varberg AB

Manovi Varberg AB

Hela vägen från teknisk utveckling till prototyper och produktion

Våra kunder är utvecklingsföretag, bland annat inom industri, elektronik och medicin.

Allt vi gör sker i mycket nära samarbete med våra uppdragsgivare. Vi kan leverera helheten, lagerhålla och effektivisera logistiken med korta ledtider och bantade kostnader som resultat.

Vi arbetar i 3D-teknik via verktyg som SolidWorks och Edgecam, producerar med moderna och effektiva fleroperationsmaskiner samt utrustning för höghastighetsbearbetning i olika material. Vi tar även hand om slutmontering och packning för direktleverans till slutkund.

Carl-Tore Bengtsson är huvudägare och styrelseordförande till Manovi Holding AB som är moderbolag till Manovi Varberg AB och Tilcon AB som tillsammans har en unik kompetens och maskinpark.

Tilcon har sedan övertagandet år 2005 koncentrerat sig på tillverkning av fixturer, verktyg och legotillverkning samt har en avancerad mätutrustning. Läs mer på www.tilcon.se

Efter att det tidigare Manovi AB gått i konkurs våren år 2015 så ingår Manovi Varberg AB i ovanstående företagsgrupp.

Sommaren 2018 går Manovi Varberg AB och Tilcon AB ihop och samlas under ett tak i verkstadslokalerna i Torpa. För att möjliggöra flytten av Tilcon AB, rivs oanvänt utrymme för att göra plats åt nya lokaler. Detta är ett stort steg i utvecklingen mot en synergi-fokuserad verksamhet. 

Vi tillverkar även egna motordrivna slangupprullare se vårt sortiment på  www.ergoreel.se