Bolag

Manovi Holding AB

Bolaget grundades år 2015 i och med förvärvet av konkursboet efter Manovi AB. I Manovi Holding AB finns verksamhetsfastigheten i Torpa samt en del exklusivare maskiner som hyrs ut. Fastigheten Torpa 11:8 har ett flertal hyresgäster. 

Bolaget ägs av far och son Bengtsson via bolagen Intaga AB kontrollerat av Carl-Tore Bengtsson och Tilcon Förvaltning AB som kontrolleras av Andreas Bengtsson.

Syftet vad gäller uthyrningsdelen är att utveckla fastigheter och tillhandahålla lokaler och maskinutrustning till företagare.

Manovi Holding AB huvudägare till Manovi Varberg AB.