Rivningen i Torpa är i full gång

 

Rivningen av lokaler i Torpa ger utrymme till en optimerad verksamhet som förenar Manovi Varberg AB och Tilcon AB. 

 

Under en månad har de utdaterade byggnaderna blivit mindre och mindre, se utvecklingen i filmen!