Tampongtryck

Tampongtrycksmaskinen är åtgärdad med nyare teknik i hårdvara och mjukvara från ACP Systems.
Snabbare tryck, snabbare ställ, vilket gör att vi kan leverera snabbare.

Vi kan i dagsläget göra 2 trycksfärg på en gång.

Fakta
Tampongtryckmaskinerna fungerar på så sätt att färg hämtas upp av en tampong ifrån ett färgkar. Därefter låter man tampongen pressas mot en kliché för att på så sätt få själva tryckbilden. Nästa steg är att överföra tryckfärgen till själva produkten genom att låta tampongen pressas mot den.